دوم ارديبهشت ماه
8/23/2008 12:40:56 AM

سالروز تولد روبرت باراني

 ۱۳۱سال پيش در چنين روزي، "روبرت باراني" پزشك اتريشي و متخصص گوش به دنيا آمد.

باراني به دليل ساختن فيزيولوژي دستگاه تعادلي (وستيبولار) گوش داخلي، جايزه نوبل فيزيولوژي و پزشكي ‪ ۱۹۱۴را كسب كرد.

وي كه در زمان دريافت جايزه نوبل در يك اردوگاه اسراي جنگي در روسيه به علت حضور در جنگ به عنوان يك جراح غير نظامي به سر مي‌برد ، دو سال بعد با پا درمياني پادشاه سوئد آزاد شد و توانست جايزه خود را دريافت كند.

 

سالروز تولدژان لويي ماري پوازيه

در چنين روزي در سال ‪" ۱۷۹۹ژان لويي ماري پوازيه" پزشك و فيزيولوژيست فرانسوي نيز متولد شد.

"پوازيه" صاحب معادله پوازيه در زمينه سرعت جريان‌هاي "لامينار" (غير آشفته) در لوله‌هاي گرد، است.

از آنجا كه "گوتهيلف هاگن" مهندس هيدروليك آلماني نيز اين معادله را به صورت مستقل كشف كرده‌بود، اين اصل گاهي معادله "گاهن - پوازيه" ناميده مي‌شود.

 

سالروز تولد ريتالوي - مونتالچيني

درچنين روزي در سال ‪" ۱۹۰۹ريتالوي - مونتالچيني" نورولوژيست ايتاليايي - آمريكايي و برنده جايزه نوبل فيزيولوژي و پزشكي نيز در سال ‪ ۱۹۲۰متولد شد.

مونتالچيني، اين جايزه را به‌همراه "استانلي كوهن" به خاطر كشف فاكتور رشد عصبي (‪ EGFو ‪ (NGFكسب كرد.

برگرفته از سايت خبرگزاري ايرنامنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services