هشتم خرداد ماه
8/25/2008 12:47:03 AM

سالروزدرگذشت آرنولد گسل

سالروز درگذشت آرنولد (لوسيوس) گسل ، پزشك اطفال و روانشناس آمريكايي است.

گسل ، از پيشگامان استفاده از تصاوير متحرك در مطالعه بر روي تكامل فيزيكي و عقلي نوزادان و كودكان است.

برگرفته از سايت خبرگزاري جمهوري اسلاميمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services