هجدهم مهر ماه
9/2/2008 5:21:43 AM

سالروز تولد ارل ديكسون

 ‪ ۱۱۴سال پيش در چنين روزي "ارل ديكسون"، مخترع نوارهاي زخم بندي كوچك، (چسب زخم)، به دنيا آمد.

ديكسون پس از آنكه مشاهده كرد، همسرش به طور مكرر در آشپزخانه، دچار صدمات و زخم‌هاي كوچك (بريدگي و سوختگي ) مي‌شود و هربار براي پانسمان زخم، استفاده از گاز پنبه‌اي و نوار چسب لازم است، براي سهولت پانسمان، قطعات مربع شكلي از گاز را در فواصل معيني بر روي يك نوار چسب گذاشت و بر روي آن پوششي، قرارداد و هر بار قطعه‌اي از اين نوار را براي پوشش زخم به كار گرفت.

اين اقدام ابتكاري ديكسون سرانجام به ساخت نوارهاي زخم بندي كوچك (چسب زخم ) منتهي شد.

 

سالروز تولد سر جان سيمون

۱۹۰سال پيش در چنين روزي، "سر جان سيمون"، آسيب شناس انگليسي، متولد شد.

اقدامات بهداشتي او، استانداردهاي جديدي را براي بهداشت عمومي، بوجود آورد.

سيمون، در سال ‪ ۱۸۵۰عضو انجمن تازه تاسيس همه‌گيرشناسي (اپيدميولوژي) انگلستان شد. اين انجمن در سال ‪ ،۱۸۵۳طي گزارشي خواستار واكسيناسيون تمام نوزادان، عليه آبله، شد.

سيمون، همچنين نشان داد كه اشتغال مادران بر مرگ و مير نوزادان موثر است.

برگرفته از سايت خبرگزاري ايرنامنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services