بيست وهشتم بهمن ماه
9/7/2008 2:25:12 AM

سالروز تولد رنه تئوفيل هياسنته لانك

۲۲۶سال پيش در چنين روزي، "رنه تئوفيل هياسنته لانك" پزشك فرانسوي و مخترع گوشي پزشكي به دنيا آمد.

امروزه گوشي پزشكي يا "استتوسكوپ" (‪ ،(Stethoscopeبه نماد پزشكان، تبديل شده است.

پزشكان با استفاده از اين گوشي و بررسي صداهاي اعضاي درون بدن از جمله قلب و ريه، راه‌هاي بهتر درمان را انتخاب مي‌كنند.

اين وسيله با انگيزه رفع برخي محدوديت‌هاي تماسي با بيماران بويژه معاينه زنان جوان اختراع شد.

گفته مي‌شود، دكتر لانك با الهام از بازي كودكان در استفاده از كنده توخالي درخت براي ارسال پيام به يكديگر، اين وسيله پركاربرد را به جهان پزشكي عرضه كرد.

وي براي پرهيز از تماس غيرلازم مستقيم با بيمار، گوشي پزشكي را اختراع كرد و ديري نگذشت كه مورد توجه همكاران و دوستانش قرار گرفت زيرا يكي از كاربردهاي مهم آن، كاهش خطر ابتلاي پزشكان به بيماري واگيردار بود كه آگاهي و هراس از آن در قرن ‪ ۱۹وجود داشت.

با گذشت زمان، متخصصان قلب با سوفل‌ها (صداهاي غيرطبيعي قلب) آشنا شدند و استتوسكوپ كاربردهاي ديگري هم پيدا كرد، گوشي‌هايي با توان تقويت صدا ساخته شد تا تشخيص بيماري براي پزشكان آسان‌تر شود.

اكنون گوشي پزشكي به پركاربردترين وسيله براي تشخيص و درمان دامنه گسترده‌اي از ساده تا سخت‌ترين بيماري‌ها تبديل شده است.

برگرفته شده از سايت خبرگزاري ايرنامنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services