سيزدهم خرداد ماه
8/25/2008 12:50:54 AM

سالروز تولد چارلز ريچارد درو

"چارلز ريچارد درو" پزشك سياهپوست آمريكايي و از پايه‌گذاران نگهداري خون براي انتقال خون ، به دنيا آمد.

او طراح و مدير برنامه‌هاي خون و پلاسماي آمريكا و انگلستان در سال هاي نخست جنگ جهاني دوم بود.

همچنين، ‪ ۸۲سال پيش در چنين روزي "تورستن نيلز ويزل"، نوروبيولوژيست سوئدي و برنده جايزه نوبل پزشكي سال ‪ ۱۹۸۱به دنيا آمد.

جايزه نوبل به دليل تحقيقات وي و دو برنده ديگر (ديويد هانتر هوبل و راجر ولكات اسپري) بر روي عملكرد بخش‌هاي مختلف مغز به ويژه كورتكس بينايي واقع در "لوب اكسي پيتال"، به اين سه دانشمند اعطا شد.

همچنين در سوم ژوئن سال ‪" ، ۱۹۲۹ورنرآربر" ميكروبيولوژيست سوييسي و از برندگان جايزه نوبل پزشكي در سال ‪ ، ۱۹۷۸نيز چشم به جهان گشود.

موضوع تحقيق او و دو برنده ديگر جايزه (دانيل ناتان وهميلتون اسميت) بر روي ژنتيك مولكولي به ويژه آنزيم‌هاي محدودكننده بود كه مولكول بزرگ ‪ DNAرا به قطعات قابل حمل مي‌شكنند.

برگرفته از سايت خبرگزاري جمهوري اسلاميمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services