بنفشه معطر Viola Odoratal
9/22/2008 12:00:58 PM

مشخصات گیاه

گیاهی علفی ، پایا ، با جوانه های ریشه دار بلند است . برگهای آن دارای دمبرگی بلند و پهنک برگی به شکل قلب هستند . گل های آن معطر و به رنگ بنفش است و گیاهی است یکساله متعلق به خانواده بنفشه ( Violaceae ) ، می باشد و تمام قسمت های گیاه مورد استفاده واقع می شوند ولی در بیماری های تنفسی گل های خشک شده آن را به کار می برند .

موارد استفاده

گل های آن برای مداوای ناراحتی های تنفسی ، برونشیت ، سیاه سرفه و زکام مزمن و نرم کننده به کار میرود و خیسانده آن در جوشانده های مدر و ضد روماتیسمی به کار می رود و کمپرس های آن ضد التهاب وبرای ضد عفونی کردن زخمهای عفونی و ناراحتی های پوستی به کار میرود .

مقدار مصرف

2- 4 گرم گل بنفشه خشک یا دم کرده آن را سه بار درروز به کار می برندمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services