اگزما Eczema
9/24/2008 7:29:19 AM

پيچهاي قرمز، تاولي و خارش‌دار پوستي هستند كه تحت عنوان درماتيت هم خوانده ميشوند.

سن، جنس،ژنتيك و نحوه زندگي

عوامل خطر بستگي به نوع بيماري دارد. تظاهر اصلي اگزما، پوست قرمز، ملتهب و خارش‌داريست كه اغلب با تاولهايي مبتلا ممكن است به دليل خاراندن مكرر ضخيم شود. اگزما تمايل دارد كه متناوباً در طول حيات عود كند.

 

انواع بيماري

انواع مختلف و متعددي از اگزما وجود دارند. بعضي از آنها با عوامل خاصي شعله‌ور ميشوند. ولي بقيه مثل اگزماي سكه‌اي. بدون هيچ علت مشخصي رخ مي‌دهند.

 

اگزماي آتوپيك

اين حالت شايعترين شكل اگزماست. معمولاً براي اولين بار در شيرخوارگي ظاهر ميشود و ممكن است شعله ور شدن آن در طول نوجواني و بلوغ تداوم يابد (رجوع به اگزماي آتوپيك) علت اين وضعيت نامشخص است. اما افرادي كه يك تمايل ارثي به آلرژي دارند. از جمله آسم، نسبت به اين وضعيت حساسترند.

درماتيت تماسي

تماس مستقيم با يك ماده محرك يا يك واكنش آلرژيك به يك ماده مي‌تواند باعث اين نوع از اگزما شده كه درماتيت تماسي خوانده ميشود. اين وضعيت در هر سني مي‌تواند رخ دهد.

درماتيت سبورئيك

اين شكل از اگزما شيرخواران و بالغين را مبتلا مي‌كند. علت دقيق درماتيت سبورئيك ناشناخته است. هر چند اين وضعيت اغلب همراه با يك ارگانيسم شبه مخمر بر روي پوست ميباشد.

اگزماي سكه‌اي (نودولر)

نام ديگر آن اگزماي ديسكوئيد است. اين وضعيت در مردان خيلي شايعتر از زنان مي‌باشد. در اگزماي سكه‌اي، پچهاي خارش‌دار سكه‌اي شكل بر روي بازوها و ساقها ايجاد شده و نواحي مبتلاي پوست ممكن است داراي ترشح بوده و دچار پوسته‌ريزي يا تاول شوند. علت اين بيماري ناشناخته است.

اگزما آستئاتوتيك

در افراد مسن خيلي شايعتر بوده، به علت خشك شدن پوست درنتيجه افزايش سن، به وجود مي آيد. بثوارت پوست دار در هر جايي از بدن بروز كرده و زود ترك بر مي‌دارند.

اگزماي ديس هيدروتيك

اين شكل اگزما در قسمتهايي از پوست كه ضخميترند، ايجاد ميشود، مثلاً بر روي انگشتان، كف دستها و پاها. تاولهاي خارش‌دار متعددي ايجاد شده، به طوريكه گاهي اوقات به هم متصل مي‌گردند تا نواحي بزرگ و ترشح‌داري را ايجاد نمايند. علت نامشخص است.

درمان

سعي كنيد پوستتان را توسط نرم‌كننده‌ها نرم نگه داريد. حمام با دماي نه چندان بالا و كوتاه مدت بگيريد و صابون كمي مصرف نماييد. كورتيكواستروئيدهاي موضعي به كاهش التهاب و خارش كمك مي‌كنند. از تماس با موادي كه ممكن است باعث تحريك پوست شوند، اجتناب ورزيد. اگر درماتيت تماسي ايجاد گردد، مي‌توان از پچ تست جهت شناسايي ماده محرك استفاده نمود. بيشتر اشكال اگزما را مي‌توان با موفقيت كنترل كرد.

اگزماي آتوپيك

التهاب خارش‌دار پوست است كه معمولاً به صورت پچهايي در چينهاي پوستي ظاهر ميشود.

سن

معمولاً اول در شيرخوارگي ظاهر ميشود؛ بعضي اوقات تا بزرگسالي تداوم مي‌يابد.

ژنتيك

معمولاً به صورت خانوادگي ديده مي‌گردد.

نحوه زندگي

ممكن است در نتيجه حرارت بيش از حد، غذاهاي خاص يا استرس تشديد شود.

جنس

عامل خطر قابل توجهي نمي‌باشد. بثورات شديداً خارش‌دار كه مشخصه اگزماي آتوپيك مي‌باشند معمولاً براي اولين بار در شيرخوارگي ظاهر شده و غالباً بعدها در كودكي ناپديد مي‌گردند. با اين وجود، شعله‌ور شدن بثورات، گاهي در طول نوجواني و بلوغ رخ مي‌دهد. اگزماي آتوپيك اغلب در افراد داراي سابقه خانوادگي آسم يا ساير اختلالات آلرژيك مثل تب يونجه ايجاد ميشود. شعله‌ور شدن بيماري در بلوغ، گاهي در ارتباط با استرس، تغييرات دما يا يك واكنش آلرژي نسبت به غذاهاي خاص مي‌باشد. اغلب، هيچ علت مشهودي براي اين شعله‌ور شدنها، يافت نميشود. اگزماي آتوپيك، بثورات خارش‌دار، خشك و ملتهب اگزماي آتوپيك به طور مشخص در چينهاي پوستي، مثلاً در قسمت داخلي آرنج، ايجاد مي‌شوند.

علايم بيماري

بثورات معمولاً بصورت پچهايي كه به طور مشخص بر روي دستها، همچنين چينهاي پوستي در قسمتهائي مثل مچها، پشت زانوها و داخل آرنج ظاهر مي‌گردند. علايم ممكن است شامل موارد زير باشند: - قرمزي و تورم پوست - تاولهاي كوچك و پر از مايع - خارش به ويژه در هنگام شب - ضخيم شدن پوست در نتيجه خاراندن مداوم گاهي اوقات عفونت باكتريايي در نواحي مبتلا، به وجود مي‌آيد كه منجر به تورم و ناراحتي بيشتر مي‌گردد.

كارهايي كه بايد انجام شوند

پزشك شما، احتمالاً قادر خواهد بود اگزماي آتوپيك را با توجه به علائمش تشخيص دهد. پزشك ممكن است، جهت كاهش التهاب يك كورتيكواستروئيد موضعي را پيشنهاد نمايد. شما بايد اين دارو را با فاصله زماني زياد به كار برده و هنگاميكه بثورات شروع به ناپديد شدن كردند، تعداد دفعات استفاده را كم كنيد. از به كار بردن كورتيكو استروئيدها بر روي صورت خودداري نموده، مگر اينكه پزشكتان توصيه كند. آنتي هيستامين‌هاي خوراكي ممكن است به تسكين خارش كمك نمايند. اگر بثورات عفوني شوند، به شما آنتي بيوتيكهاي خوراكي يا موضعي تجويز خواهد شد. شما مي‌توانيد علائم را با به كار بردن نرم‌كننده‌ها و روغنهاي تركيبي مورد استفاده در حمام كه بدون نسخه فروخته مي‌شوند، تسكين دهيد. روشهاي كمك به خود را مي‌توان در فواصل تشديد بيماري به كاربرد (به قسمت درمان اگزماي دست به صفحه بعد مراجعه كنيد).

پيش‌آگهي بيماري

اگزماي آتوپيك را مي‌توان كنترل كرد، ولي درمان قطعي ندارد و پچهاي جديد پوست مبتلا، ممكن است در هر زماني ظاهر شوند. با اين وجود، اين بيماري با افزايش سن بهبود مي‌يابد و در افراد مسن نادر است.

درمان اگزماي دست

اگزماي دست مي‌تواند پايدار، دردناك و ناخوشايند باشد، نكات زير ممكن است به كنترل اگزما و كاهش شعله‌ور شدن، كمك نمايد: - از فرو بردن دستهايتان در آب براي مدت طولاني، اجتناب ورزيد. در صورت امكان، براي حفاظت، از دستكش پنبه‌اي در داخل دستكش لاستيكي استفاده كنيد. - از دستهايتان با پوشيدن دستكش يا استفاده از كرمهاي محافظ قبل از انجام نظافت، باغباني يا كارهاي تعميراتي در منزل يا برخورد با مواد محرك، محافظت كنيد. - انگشترها را قبل از استفاده از شوينده‌ها يا مواد شيميايي در آوريد تا از به دام افتادن اين مواد و آسيب به پوست، جلوگيري شود. - مكرراً از كرمهاي نرم‌كننده براي مرطوب كردن پوست استفاده كنيد و دستهايتان را با صابونهاي ملايم بشوئيد.منوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services