بثورات ناشي از گرما Prickly heat
9/24/2008 7:31:43 AM

نقاط متعدد، كوچك، برآمده و خارش دريست كه در آب و هواي گرم بر روي پوست ظاهر ميشوند.

سن

در شيرخواران و كودكان شايعتر است.

نحوه زندگي

چاق بودن و زندگي در آب و هواي گرم و مرطوب، عوامل خطر هستند.

جنس، ژنتيك

عوامل خطر محسوب نميشوند. بثورات ناشي از گرما، راشهاي شديداً خارش‌داري هستند كه به وفور در آب و هواي گرم ايجاد ميشوند. اين حالت زماني رخ مي‌دهد كه غدد عرق توسط باكتريها و سلولهاي مرده پوست مسدود شوند، سپس عرق به دام افتاده در غدد عرق،‌ باعث التهاب خفيف مي‌گردد. اين ضايعه متشكل از نقاط يا تاولهاي كوچك، قرمز و خارش‌دار همراه با احساس سوزش ياسوزن سوزن شدن است. شايعترين محلولهاي درگير عبارتند از: دستها، پاها، زيربغل و قفسه سينه. اين وضعيت بيشتر در افراد چاق به وجود مي‌آيد، زيرا راحتتر تحت تاثير گرما قرار گرفته و عرق مي‌كنند. شيرخواران و كودكان نسبت به بالغين، احتمال بيشتري براي مبتلا شدن دارند. ضايعه در ناحيه پوشك يا بر روي صورت، قفسه سينه يا پشت به وجود مي‌آيد. ضايعه اغلب در عرض چند روز به طور خودبخود ناپديد ميشود. اين روند را مي‌توانيد با پوشيدن لباسهاي شل كه از الياف طبيعي ساخته شده و در نوزادان با عدم مصرف پوشك، تسهيل نماييد. در صورتيكه ضايعه پايدار ماند، پزشك ممكن است استفاده از يك كورتيكواستروئيد موضعي ضعيف را توصيه نمايد، اما اين داروها را هيچگاه نبايد بر روي صورت بكار برد. در نوزادان قبل از مصرف كورتيكواستروئيد موضعي با يك پزشك مشورت كنيد و هميشه دستورات پزشك را انجام دهيدمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services