درماتيت تماسي Contact Dermatitis
9/24/2008 7:55:00 AM

پچهاي قرمز، خارش دارد و تكه‌اي پوست هستند كه در نتيجه تحريك يا آلرژي ايجاد مي‌شوند.

نحوه زندگي

كارهايي كه با تماس با مواد شيميايي يا شوينده‌ها در ارتباط است، يك عامل خطر مي‌باشد.

سن، جنس و ژنتيك

عوامل خطر مهمي نيستند. همانطور كه نام بيماري نشان مي‌دهد، درماتيت تماسي، التهاب پوست است كه در نتيجه تماس با يك ماده خاص ايجاد ميشود. دو نوع وجود دارد: درماتيت تماسي تحريكي، كه در نتيجه محركهاي اوليه و موادي همچون سفيد كننده‌ها، كه به پوست هر فردي صدمه مي‌زند و درماتيت تماسي آلرژيك كه زماني به وجود مي‌آيد كه فرد در تماس با يك ماده خاص قرار مي‌گيرد و در طول زمان نسبت به آن حساسيت پيدا مي‌كند. موادي كه معمولاً باعث شعله‌ور شدن واكنشهاي تحريكي يا آلرژيك ميشوند عبارتند از: بعضي مواد آرايشي، نيكلي كه در جواهرات، دكمه‌ها، گوشواره‌ها يا بندهاي ساعت وجود دارد؛ مواد شيميايي خاص؛ داروهاي موجود در بعضي كرمهاي پوستي و گياهان خاص مثل راگويد Ragweed.

علايم

درماتيت تماسي معمولاً‌ فقط قسمتهايي را درگير مي‌كند كه در تماس مستقيم با ماده آغاز كننده واكنش، بوده‌اند. در درماتيت تماسي تحريكي، التهاب پوست در فاصله زماني اندكي پس از تماس با ماده، ايجاد ميشود. شدت بثورات ايجاد شده بستگي به غلظت ماده محرك و نيز مدت زمان تماس دارد. درماتيت تماسي آلرژيك معمولاً به آهستگي در طول زمان به وجود آمده و احتمال دارد كه با وجود تماس با يك ماده در طول سالهاي متمادي، هيچ التهاب پوستي رخ ندهد. با اين وجود، به محض اينكه پوستتان به آن ماده حساسيت پيدا كرد. حتي يك مقدار ناچيز از آن يا يك تماس كوتاه مدت مي‌تواند يك واكنش آلرژيك را آغاز نمايد. در هر كدام از دو نوع درماتيت تماسي، علائم ممكن است شامل موارد زير باشند: - قرمزي و تورم پوست - تاولهاي پر از آب يا چرك كه ممكن است ايجاد ترشح نموده، تخليه شده و كبره ببندد. - خارش مداوم در صورتيكه علت درماتيت تماسي مشخص نبود يا التهاب براي مدتي طولاني ‌تر از معمول پابرجا ماند با پزشك خود مشورت نماييد.

كارهايي كه بايد انجام شوند

پزشك شما اطلاعاتي راجع به زمان شروع التهاب پوست و اينكه آيا آلرژي شناخته شده‌اي داريد، خواهد خواست. اغلب محل واكنش، راهنمايي براي تشخيص علت آن ميباشد. براي مثال يك پچ درماتيت بر روي مچ دست، ممكن است در نتيجه آلرژي به نيكل موجود در ساعت يا بند آن به وجود آيد. افرادي كه در هنگام كار با مواد شيميايي سروكار دارند، اغلب دچار درماتيت تماسي تحريكي يا آلرژيك بر روي دستهايشان ميشوند. پزشك ممكن است يك كورتيكواستروئيد موضعي جهت تسكين خارش و التهاب تجويز كند. با اين وجود، حتي با انجام درمان، درماتيت تماسي ممكن است براي بهبود، چندين هفته نياز به زمان داشته باشد. اگر در هنگام كار با مواد شيميايي سرو كار داريد، يافتن علت آلرژي پوستتان يك نكته اساسي است. اگر علت به آساني قابل شناسايي نيست، ممكن است نياز به انجام آزمون چسباندن وصله (قسمت پائين) داشته باشيد.

آزمون چسباندن وصله

اين آزمايش، بر روي افراد مبتلا به درماتيت تماسي انجام ميشود. آزمايش توسط يك متخصص پوست جهت يافتن موادي كه باعث برانگيخته شدن يك واكنش آلرژيك ميشود، صورت مي‌گيرد. آلرژيهاي احتمالي (موادي كه مي‌توانند باعث يك واكنش آلرژيك گردند) رقيق شده و بر روي نوارها يا ديسكهاي كوچك، گذاشته ميشوند. سپس اين ديسكها توسط يك چسب ضدحساسيت بر روي پوست چسبانده مي‌گردند. پس از 48 ساعت، ديسكها را برداشته و پوست زير آنها بررسي ميشود. يك پچ قرمز و ملتهب، نشاندهنده يك واكنش مثبت به يك آلرژن مي‌باشد. ناحيه آزمايش شده، دوباره پس از دو روز ديگر از نظر واكنشهاي تاخيري بررسي مي‌گردد. به محض اينكه عامل مولد، شناسايي شد، سعي كنيد تا حد ممكن از آن دوري نماييد. اگر چنين كاري امكان ندارد، ممكن است نياز باشد كه پوستتان را با كرمها، لباسهاي محافظ يا دستكش، قبل از برخورد با عامل مولد، بپوشانيد.منوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services