ليكن پلان Lichen planus
9/24/2008 8:03:08 AM

يك راش خارش‌دار متشكل از ضايعات كوچك و برآمده با قله مسطح كه درخشنده بوده، داراي رنگ صورتي يا بنفش مي‌باشد.

سن

شايعتر از همه در افراد بالاي 30 سال است.

نحوه زندگي

استرس ممكن است خطر ابتلا را افزايش دهد.

جنس و ژنتيك

عوامل خطر مهمي محسوب نمي‌شوند. در ليكن پلان، ضايعات كوچك، درخشنده و خارش‌دار به صورت توده‌هاي متراكم، ظاهر ميشوند. اغلب، هيچ علت مشخصي وجود ندارد،‌ اما گاهي اين راش ممكن است در اثر واكنش به يك داروي خاص مثل آنتي بيوتيكهاي سولفوناميدي Sulphonamid يا داروهاي ضد روماتيسمي داراي طلا، به وجود آيد. ليكن پلان ممكن است درارتباط با استرس باشد. اين بيماري در افراد مسنتر از 30 سال شايعتر است.

علايم بيماري

راش ممكن است به صورت پچهايي بر روي قسمت تحتاني كمر، سطوح داخلي مچ دست، ساعدها و مچ پا ايجاد شوند. ليكن پلان اغلب به طور ناگهاني ظاهر ميشود و ممكن است بيش از يك ناحيه را مبتلا سازد، اما بعضي اوقات، راش تدريجاٌ در يك دوره زماني چند ماهه انتشار مي‌يابد. علايم ليكن پلان عبارتند از: - گروهي از ضايعات كوچك، درخشنده، صورتي يا بنفش با قله مسطح بر روي پوست. سطح بعضي از ضايعات ممكن است توسط شبكه‌اي از خطوط ظريف سفيد رنگ پوشيده شده باشد. - خارش شيد به ويژه در شب. اين بيماري همچنين مي‌تواند ناخنها و سر را مبتلا كند. اگر ليكن پلان، ناخنها را درگير نمايد، در امتداد طولشان برآمده شده و در بعضي موارد مي‌افتند. در صورت ابتلاء سر، ريزش تكه‌اي موها همراه با اسكاري شدن سر ممكن است رخ دهد. همچنين ضايعات ممكن است بر روي نواحي آسيب ديده پوست مثلاً در اثر خراش، ظاهر شود. شكل ديگري از ليكن پلان، دهان را درگير مي‌كند.

كارهايي كه بايد انجام شوند

اگر تشخيص بيماري، با توجه به ظاهر ضايعات مشخص نباشد، پزشك شما ممكن است ترتيب يك بيوپسي پوست را بدهد كه در آن نمونه‌اي از پوست برداشته شده و در زير ميكروسكوپ بررسي ميشود. جهت تسكين خارش، پزشك ممكن است يك كورتيكواستروئيد موضعي قوي تجويز كند. به علاوه، شما مي‌توانيد يك آنتي هيستامين خوراكي بدون نسخه (داروهاي ضد خارش) براي تسكين خارش در هنگام شب، تهيه نماييد. اگر ضايعه گسترده بوده و ناخنها و سرتان را مبتلا كرده، ممكن است نياز به داروهاي كورتيكواستروئيدي خوراكي داشته باشيد. اگر يك واكنش دارويي مورد شك باشد، پزشك ممكن است تصميم به قطع دارو گرفته و يك داروي ديگر تجويز كند. ليكن پلان معمولاً براي 12-18 ماه پايدار باقي مانده و ممكن است پس از بهبودي، پچهاي تيره‌اي بر روي پوست برجاي گذاردمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services