استريا Stretch marks
9/24/2008 8:07:44 AM

خطوط صورتي يا بنفش بر روي پوست هستند كه بيشتر از همه روي شكم، باسن، پستانها و رانها ايجاد مي‌گردند.

سن

گاهي اوقات به دليل جهش رشدي دوران بلوغ ايجاد ميشوند.

جنس

در زنان شايعتر است.

نحوه زندگي

در زنان حامله و افراد چاق شايعتر است.

ژنتيك

عامل خطر مهمي نيست. نشانه‌هاي كشش كه استريا هم ناميده ميشوند، زماني به وجود مي‌آيند كه رشته‌هاي پروتئين كلاژن پوست به دليل كشيده شدن سريع پوست يا تغييرات هورموني كه رشته‌ها را تخريب مي‌كنند، شكسته شوند. اين نشانه‌ها در 3 نفر از هر 5 خانم حامله ايجاد گشته و در بين دختران نوجوان كه دچار جهش رشدي ميشوند، شايع است. در افراد چاق هم ممكن است اين نشانه‌ها به وجود آيند، به ويژه اگر افزايش وزن سريع باشد. اين نشانه‌ها همچنين در افراد مبتلا به سندرم كوشينگ و در مصرف كنندگان كورتيكواستروئيدهاي خوراكي يا كورتيكواستروئيدهاي موضعي ايجاد ميشوند. استريا در ابتدا به صورت خطوط برجسته صورتي يا بنفش بر روي شكم، رانها، پستانها يا باسن ظاهر ميشوند. طول آنها متغير بوده و ممكن است عرضشان بين 6 تا 12 ميلي متر باشد. طي چند ماه، معمولاً رنگ پريده و مسطح ميشوند و نهايتاً به زحمت رؤيت مي‌گردند. هيچ روش پيشگيري يا درمان موثري وجود نداردمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services