آسيبهاي ناشي از تزريقات Needlestick injury
9/24/2008 8:08:54 AM

سوراخ شدن تصادفي پوست توسط يك سوزن تزريق استفاده شده، ميباشد.

نحوه زندگي

كار كردن در مراكز بهداشت و ديدار از نواحي تفريحي عمومي يك عامل خطر است.

سن، جنس وژنتيك

عوامل خطر مهمي نيستند. هر چند يك سوراخ شدگي جزئي پوست توسط يك سوزن تزريق مصرف شده، ممكن است باعث درد يا خونريزي كمي شود، اما اين ضايعه احتمال دارد يك خطر جدي براي سلامتي شما، به حساب مي‌آيد. هر ضايعه ناشي از فرو رفتن سوزن نيازمند رسيدگي و بررسي است. زيرا اين خطر مطرح است كه سوزن ناقل ارگانيسمهايي همچون HIV - ويروس مولد بيماري ايدز- يا ويروس هپاتيت B باشد. اين ضايعات ممكن است گاهي در بين كاركنان بيمارستان رخ دهد. همچنين افرادي كه مكرراً از مكانهاي عمومي مثل پاركها يا ساحلهاي تفريحي، ديدن مي‌كنند، ممكن است به دليل سوزنهايي كه توسط معتادان وريدي در اين مكانهاي دورانداخته شده، در معرض خطر باشند. در صورت وقوع چنين ضايعه‌اي،‌ زخم را با آب و صابون بشوييد و در اولين فرصت به پزشكتان مراجعه نماييد. در صورت امكان، سوزن را با خود ببريد، زيرا پزشك ممكن است بتواند حضور ويروسهاي موجود در خون را كه در سوزن باقي مانده، بررسي كند. بسته به شرايط آسيب، ممكن است نياز به انجام آزمايشات خوني داشته باشيد تا معلوم شود كه آيا قبلاً نسبت به هپاتيت B ايمني داشته‌ايد يا آيا از نظر HIV مثبت هستيد. اگر يك دوره واكسيناسيون بلافاصله شروع شود، معمولاً‌ مي‌توان از هپاتيت B جلوگيري نمود. همچنين احتمال دارد كه پزشك درمان با داروهاي ضد ويروسي را جهت كاهش شانس عفونت HIV، پيشنهاد كند. آ‍زمايشات خوني، معمولاً سه ماه بعد دوباره انجام مي‌گيرند و ممكن است تا 12 ماه در فواصل 3 ماهه تكرار شوند. اين آزمايشات مشخص خواهد نمود كه آيا شما عاري از عفونت هستيد يا خيرمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services