آفتاب سوختگي Sun burn
9/24/2008 8:10:16 AM

التهاب پوست در نتيجه تماس بيش از حد با خورشيد ميباشد.

ژنتيك

در افراد با پوست روشن شايعتر است.

نحوه زندگي

فعاليتهاي خارج از خانه عامل خطرند.

سن، جنس

عوامل خطر مهمي نيستند. آفتاب سوختگي زماني رخ مي‌دهد كه تشعشعات ماوراء بنفش موجود در نور خورشيد به سلولهاي لايه خارجي پوست، آسيب رسانده، منجر به درد، قرمزي و تاول شود. در وسط روز زمانيكه خورشيد در بيشترين ميزان تابش قرار دارد، احتمال آسيب بيشتر است، اما به طور كلي نور خورشيد در هر زماني از روز مي‌تواند مضر باشد. آفتاب سوختگي حتي در زمان اسكي در هواي ابري هم ممكن است رخ دهد، زيرا تشعشعات ماوراءبنفش مي‌توانند از پوشش ابري نيز نفوذ كنند. به ويژه بازتاب نور خورشيد از آب يا برف نيز آسيب مي‌رساند، زيرا اثرات آن تشديد ميشود. افراد با پوست روشن، بيشتر در معرض آفتاب سوختگي هستند، زيرا پوست آنها،‌ فقط مقادير اندكي از رنگدانه محافظت كننده ملانين را توليد مي‌كند. آفتاب سوختگي يا تماس طولاني مدت با خورشيد مي‌توانند باعث پيري زودرس پوست شده و خطر پيدايش سرطان پوست را افزايش دهد. جهت جلوگيري از آفتاب سوختگي، به طور منظم از فيلترهاي آفتاب استفاده كنيد واز تماس بيش از حد با نور خورشيد اجتناب ورزيد.

علايم بيماري

آفتاب سوختگي مي‌تواند فقط پس از 30 دقيقه تماس پوست با نور خورشيد، رخ دهد. ممكن است پيدايش علايم چند ساعت طول بكشد كه عبارتند از: - درد، قرمزي و گرمي پوست - تورم در ناحيه مبتلا - تاول زدن در موارد شديد چند روز پس از آفتاب سوختگي اوليه، ممكن است پوست خشك شده و شروع به پوسته‌ريزي كند. آفتاب سوختگي شديد ممكن است همراه گرمازدگي باشد كه يك وضعيت بالقوه كشنده است.

درمان بيماري

اگر دچار آفتاب سوختگي ميشويد، در سايه مانده و مقادير زيادي مايعات، بنوشيد. ممكن است بتوانيد علايم را با استفاده از كرمهاي حاوي گياه آلو، لوسيون كالامين يا اسپري يا لوسيونهايي كه حاوي ماده بي‌حس كننده ليدوكائين موضعي است، بر روي نواحي مبتلا، تخفيف دهيد. حمام و كمپرس سرد نيز ممكن است كمك نمايند. آفتاب سوختگي شديد، نيازمند توجه پزشكي فوري ميباشد و شما بايد در اولين فرصت ممكن با پزشكتان مشورت كنيد. در صورتيكه شديداً سوخته‌ايد دچار گرمازدگي هم شده‌ايد. نياز به درمان فوري در بيمارستان خواهيد داشتمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services