بريدگيها و خراشيدگيها Cuts and scrapes
9/24/2008 8:11:08 AM

نواحي آسيب ديده‌اي در سطح پوست هستند كه توسط آسيبهاي جزئي ايجاد ميشوند.

سن، جنس، ژنتيك و نحوه زندگي

عوامل خطر مهمي نيستند. در هر زماني، سطح پوست ممكن است توسط بريدگيها و خراشيدگيهايي كوچك، آسيب ببيند. اكثر اين ضايعات جزئي، تا حدودي خونريزي مي‌كنند، به ويژه آنهايي كه روي سر يا كف دست قرار دارند. يك بريدگي در پوست ممكن است نامنظم باشد، يا در صورتيكه توسط شيئي با لبه تيز مثل چاقو ايجاد شده، كاملاً صاف باشد. خراشيدگي زماني ايجاد مي‌گردد كه لايه فوقاني پوست بر روي يك سطح خشن ماليده شده، آسيب ببيند. اين ساييدگيهاي سطحي الزاماً خونريزي نمي‌كنند اما ممكن است داراي ترشح يك مايع شفاف باشند.

كارهايي كه شما بايد انجام دهيد

يك بريدگي يا خراشيدگي را به محض اينكه توانستيد با آب و صابون تميز كنيد و مطمئن شويد كه هيچگونه آلودگي يا اجسام خارجي در زخم باقي نمانده است. جهت كنترل خونريزي يك گاز تميز را محكم روي ناحيه فشار دهيد. ضايعات كوچك ممكن است در صورتيكه باز گذاشته شوند، سريعتر بهبود يابند، اما اگر احتمال ورود آلودگي مي‌رود، حتماً ناحيه مبتلا را با يك كرم ضدعفوني كننده و يك بانداژ استريل،‌ محافظت كنيد.

كارهايي كه پزشك بايد انجام دهد

ضايعات جزئي معمولاً نيازمند توجه پزشكي نيستند. با اين وجود، اگر زخمي به آهستگي بهبود مي‌يابد، بسرعت متورم، قرمز يا دردناك شده يا حاوي چرك است،‌ ممكن است دچار عفونت شده باشد و شما نيازمند آنتي بيوتيك خوراكي يا آنتي بيوتيكهاي موضعي تجويز شده توسط يك پزشك باشيد. اگر زخمي عميق و كثيف است، احتمالاً به يك تزريق ضد كزاز نياز خواهيد داشت، به ويژه اگر در 5 سال گذشته تزريقي نداشته‌ايد. زخمهاي شديد ممكن است نياز به بخيه زدن، داشته باشندمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services