پينه و ميخچه Calluses and corns
9/24/2008 8:14:41 AM

نواحي ضخيم شده پوست بر روي دستها و پاها هستند كه در نتيجه فشار يا اصطكاك به وجود مي‌آيند.

نحوه زندگي

در كارگراني كه با دست كار مي‌كنند، دوندگان و موزيكدانان، شايعتر است.

سن،جنس و ژنتيك

عوامل خطر مهمي نيستند. اگر فشار يا اصطكاك طولاني مدت بر روي يك ناحيه كوچك از دست يا پا وجود داشته باشد، ممكن است يك پچ پوستي سفت و ضخيم جهت حفاظت از بافتهاي زيرين، ايجاد گردد كه پينه نام دارد. پينه‌ها معمولاً بدون درد هستند. پينه‌ها معمولاً بر روي دستان افرادي همچون موزيكدانان به دليل اصطكاك ايجاد مي‌گردند. كف پاها ممكن است در نتيجه فشار غيريكنواخت وزن بدن در طي راه رفتن، پينه‌دار شود. ميخچه‌ها، پچهايي از پوست ضخيم شده‌اند كه بر روي انگشتان پا به وجود مي‌آيند. آنها معمولاً به علت پوشيدن كفشهايي كه خيلي تنگ هستند، ايجاد مي‌گردند. پچها داراي يك مركز سفت و روشن بوده و مي‌توانند دردناك و پايدار باشند.

درمان

در صورتيكه داراي پينه هستيد، مي‌توانيد مقداري از پوست سفت شده را با مرطوب كردن ناحيه مبتلا به آب ولرم به مدت 10 دقيقه و سپس ماليدن آن به آرامي توسط سنگ پا، برداريد. استفاده منظم از كرمهاي مرطوب كننده ممكن است به حفظ نرمي پوست كمك نمايد. در صورت امكان از اعمال فشار بر روي ناحيه مبتلا خودداري كنيد تا به بهبود و عدم عود پينه كمك شود. جلوگيري از ايجاد پينه‌هايي كه در كف پا ايجاد ميشوند، مشكل است. اما استفاده از كفشهايي با اندازه مناسب ممكن است تا حدودي كمك كننده باشد. جهت كاهش فشار روي ميخچه‌ها، كفشهايي بپوشيد كه روي انگشتانتان فشاري اعمال نمي‌كنند و از بالشتكهاي ميخچه، (حلقه‌هاي اسفنجي كوچكي كه در بازار موجود است) استفاده كنيد. پزشك ممكن است اندازه ناحيه ضخيم شده را با بريدن آن توسط چاقوي جراحي كاهش دهد. اين كار معمولاً طي چندين جلسه انجام ميشود. به محض حذف منبع فشار، پينه‌ها و ميخچه‌ها نبايد عود كنند. پينه‌ها و ميخچه‌ها ممكن است عفوني و زخمي شوند، به ويژه در افراد مبتلا به مرض قند. در صورت عفوني يا زخمي شدن آنها، سعي در خود درماني ضايعات نكنيد، بلكه حتماً به پزشكتان مراجعه نماييدمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services