تب خال Cold sore
9/24/2008 8:16:55 AM

مجموعه‌اي از تاولهاي كوچك و دردناك هستند كه معمولاً در نزديكي لبها قرار دارند و توسط يك عفونت ويروسي ايجاد ميشوند.

نحوه زندگي

بادسرد، آفتاب سوختگي و استرس عوامل خطر مي‌باشند.

سن،جنس وژنتيك

عوامل خطر مهمي محسوب نميشوند. تب‌خال توده‌اي از تاولهاي دردناك بوده كه معمولاً توسط ويروس هرپس سيمپلكس نوع 1 ايجاد ميشود. اكثر مردم حداقل براي يكبار تا زمانيكه به سن بلوغ مي‌رسند، توسط 1 آلوده شده‌اند. عفونت اوليه، اغلب قابل توجه نبوده، اما ممكن است تاولهايي در دهان ايجاد شود. سپس ويروس به حالت نهفته در سلولهاي عصبي باقي مي‌ماند، اما در بعضي افراد دوباره فعال شده، ايجاد تب‌خال مي‌نمايد. عوامل شعله‌ور كننده تب‌خال عبارتند از: بادسرد، آفتاب سوختگي، خستگي، استرس،‌ سرماخوردگي، قاعدگي و تب. بعضي از مردم، تب خالهاي راجعه دارند.

علايم بيماري

تب‌خالها، اغلب روي پوست اطراف لبها، ايجاد مي‌گردند. علايم معمولاً به ترتيب زير ظاهر ميشوند:

- ناحيه مبتلا شروع به احساس سوزن سوزن شدن مي‌كند.

- يك يا چند مجموعه از تاولهاي كوچك و دردناك به وجود مي‌آيد و پوست اطراف دچار التهاب ميشود.

- تاولها مي‌تركد و دلمه مي‌بندند.

- معمولاً تاولها در عرض 10 تا 14 روز فروكش مي‌كنند. اگر تب خالها عود كنند، تاولها معمولاً، دوباره در همان نواحي قبلي، روي صورت ظاهر ميشوند.

كارهايي كه بايد انجام شوند

احتمال دارد بتوانيد با استفاده از يك كرم ضد ويروسي بدون نسخه مثل آسيكلووير، جلوي حملات شديد را بگيريد، اما بايد كرم را به محض پيدايش اولين علايم به كار بريد. در بعضي موارد، داروهاي ضد ويروس خوراكي ممكن است تجويز شوند. هر چنددرمان بلافاصله مي‌تواند جلوي حملات را بگيرد، اما ويروس در سيستم باقي مانده و علايم ممكن است عود كنند. اگر دچار تب خالهاي راجعه مي‌شويد، سعي كنيد از پوستتان در برابر عوامل شعله‌ور كننده تب خال مثل آفتاب سوختگي يا باد سرد، محافظت كنيد. جهت به حداقل رساندن خطر انتشار ويروس، از لمس تاولها و بوسيدن، اجتناب ورزيد. گاهي اوقات، رابطه جنسي دهاني، مي‌تواند باعث انتقال ويروس از دهان به دستگاه تناسلي شودمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services