تگهاي پوستي Skin tag
9/24/2008 8:17:59 AM

يك چين پوستي كوچك و بي‌ضرر است كه معمولاً توسط يك ساقه به گردن، تنه، كشاله ران يا زيربغل، وصل ميشود.

سن

با افزايش سن بيشتر ديده ميشود.

نحوه زندگي

چاق بودن يك عامل خطر است.

جنس، ژنتيك

عوامل خطر مهمي نيستند. تگها، چينهاي پوستي كوچكي هستند كه گاهي اوقات از نواحي اطراف تيره‌تر بوده، توسط يك ساقه به بدن اتصال مي‌يابند. معمولاً به طور خودبخودي به وجود مي‌آيند. اما گاهي در نتيجه بهبود ناقص يك زخم ايجاد ميشوند. تگهاي پوستي در هر جايي از بدن و به طور مشخص روي گردن و تنه يافت مي‌گردند،‌ اما ممكن است در كشاله ران يا زير بغل هم به وجود آيند. افراد مسن و چاق مستعد ايجاد تگ هستند. در صورتيكه شك داريد اين ضايعات تگ هستند با پزشكتان مشورت كنيد. ممكن است تگها زير بي‌حسي موضعي توسط سوزاندن، تراشيدن يا بريدن با قيچي جراحي برداشته شوندمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services