جرب Scabies
9/24/2008 8:19:01 AM

آلودگي انگلي پوستي است كه ايجاد خطوط قهوه‌اي متمايز و يك راش خارش‌دار مي‌كند.

سن

بيشتر از همه در كودكان و بالغين جوان ديده ميشود.

نحوه زندگي

زندگي در شرايط بيش از حد شلوغ، يك عامل خطر است.

جنس، ژنتيك

عوامل خطر مهمي نيستند. بيماري انگلي پوستي جرب توسط حشره‌اي ايجاد ميشود كه در لايه خارجي پوست نقب زده و داخل آن تخم‌گذاري مي‌كند. براي چندين هفته، هيچ علامتي وجود ندارد، اما به محض اينكه لاروها از تخم خارج شوند و تبديل به حشره بالغ گردند، پوست نسبت به مدفوع آنها حساس شده و خارشي شديد به وجود مي‌آيد. جرب مي‌تواند همه افراد با هر سني را مبتلا سازد، اما در كودكان و بالغين جوان بيشتر ديده ميشود. اين بيماري به شدت مسري بوده و در نتيجه تماس بدني نزديك به ويژه در شرايطي كه افراد به صورت گروهي زندگي مي‌كنند، منتقل ميشود. اين بيماري مي‌تواند در تماس جنسي يا با دست دادن طولاني انتقال يابد.

علايم بيماري

لايم جرب در عرض 4-6 هفته پس از آلودگي ظاهر مي‌شوند و عبارتند از: - ضايعه‌اي متشكل از نقاط برآمده به رنگ قرمز مايل به صورتي كه تا يك سانتي‌متر قطر دارند. - خارش منتشر، كه به ويژه در شبها شديدتر است. - خطوط قهوه‌اي روشن (نقب‌ها) كه اغلب بين انگشتان دست و پا ايجاد ميشوند. در نوزادان، گاهي اوقات در كف دستها و پاها ظاهر مي‌گردند. خارش ممكن است قبل از ظاهر شدن راش به وجود آيد و نيز تا سه هفته پس از ناپديد شدن راشها باقي بماند.

كارهايي كه بايد انجام شوند

پزشك احتمالاً قادر خواهد بود كه جرب را از روي ظاهر راش، تشخيص دهد. جهت تاييد تشخيص، ممكن است يك تراشه پوست از ناحيه مبتلا را جهت بررسي در زير ميكروسكوپ بردارد. جرب معمولاً توسط لوسيوني كه به تمام بدن از گردن به پائين ماليده شده و 8-24 ساعت بعد شسته ميشود، درمان مي‌گردد. ممكن است يك كورتيكواستروئيد موضعي جهت تسكين خارش، تجويز شود. براي جلوگيري از عفونت مجدد، همه افرادي كه در تماس نزديك با شما هستند بايد به طور همزمان درمان شوند و لباسها و رختخوابها به طور كامل شسته شوندمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services