خون مردگي Bruise
9/24/2008 12:22:37 PM

يك ناحيه تغيير رنگ يافته در پوست است كه در اثر خونريزي در بافتهاي زيرين ايجاد ميشود.

سن

در كودكان و افراد مسن شايعتر است.

جنس، ژنتيك و نحوه زندگي

عوامل خطر مهمي نيستند. اگر عروق خوني موجود در زير پوست در اثر ضربه يا افتادن آسيب ببينند، ممكن است خون به بافتهاي اطراف نشت كند. اين خونريزي داخلي، حتي اگر در يك عضله عمقي هم رخ دهد، نهايتاً در سطح پوست به صورت پچهاي سياه يا آبي نمايان خواهد شد كه خون‌ مردگي نام دارد. در يك دوره زماني چند روزه، پس از آسيب، سلولهاي قرمز در خون نشت يافته، تخريب شده و خونمردگيها تدريجاً رنگشان تغيير مي‌كند و به سبز، قهوه‌اي روشن يا زرد، تبديل ميشوند. اين تغيير رنگ به طور معمول در عرض يك هفته به طور كامل ناپديد ميشود. پس از وارد شدن آسيب، شما مي‌توانيد، خونريزي زير پوستي را با اعمال فشار محكم و استفاده از كيسه يخ، كاهش دهيد. اين اعمال فشار بايد حداقل 5 دقيقه تداوم يابد. در كودكان و افراد مسن خون مردگي آسانتر از بالغين جوان و ميانسال رخ مي‌دهد. اگر در هر سني خون مردگي شيد بدون هيچ علت واضحي رخ دهد بايد با پزشكتان مشورت كنيد،‌ زيرا اين حالت ممكن است علامتي از يك اختلال خونريزي دهنده مثل بيماري فون ويلبراند باشد.

علل

خارش ناحيه‌اي اغلب مي‌تواند به دليل گزش حشره باشد. همچنين خارش ممكن است با يك راش همراه باشد. يك راش خارش‌دار علامت اصلي حالاتي همچون كهير، اگزما، ليكن پلان و عفونتهاي انگلي پوست مثل جرب است. خارش منتشر ممكن استدر نتيجه خشكي پوست، واكنش تحريك به فرآورده‌هاي حمامي خاص يا شوينده‌ها،‌ يا يك واكنش آلرژيك به داروهاي مشخص، ايجاد شود. همچنين اين حالت مي‌تواند به عنوان يك علامت از يك اختلال زمينه‌اي جدي مثل بيماري كبدي يا نارسايي مزمن كليوي رخ دهد. پچهاي پايدار و خارش‌دار ممكن است در نتيجه استرسهاي روحي به وجود آيند. اين نوع خارش به طور معمول اندامها و گردن را مبتلا مي‌كنند، اما مي‌تواند نواحي ديگر بدن را هم درگير سازد. خاراندن مكرر كه اغلب به صورت ناخودآگاه انجام مي‌گيرد، منجر به ضخيم شدن پوست و افزايش خارش مي‌گردد، در نتيجه يك سيكل معيوب به وجود مي‌آيد. اين وضعيت كه تحت عنوان ليكن سيمپلكس يا درماتيت عصبي خوانده ميشود، در زنان شايعتر است.

كارهايي كه بايد انجام شوند

روشهاي متعددي وجود دارد كه شما مي‌توانيد باعث تسكين خارش و توقف خاراندن شويد. نرم‌كننده‌ها به مرطوب كردن پوست خشك و خارش‌دار كمك خواهند كرد، به ويژه اگر آنها را بعد از شستشو و حمام كردن به كار بريد. براي تسكين خارش شديد، ممكن است دريابيد كه استفاده از آنتي هيستامينهاي خوراكي بدون نسخه، كورتيكواستروئيدهاي موضعي يا كالامين مفيد است. تا حد امكان بايد از مصرف مواد محرك پوست مثل فرآورده‌هاي معطر شستشو، شوينده‌ها يا لباسهاي پشمي، اجتناب ورزيد. ممكن است پوشيدن لباسهاي شل و آزاد كه پوست را تحريك نمي‌كنند و كوتاه نگه‌داشتن ناخنها به طوريكه هنگام خاراندن به پوست آسيب نرسانند، مفيد باشد. در صورتيكه دچار خارش پايدار بوده و هيچ علت مشخصي براي آن نمي‌يابيد، بايد با پزشك خود تماس بگيريدمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services