زخم ساق پا Leg ulcer
9/24/2008 12:23:55 PM

يك زخم باز و پايدار است كه معمولاً روي قسمت تحتاني ساق پا ميباشد.

سن

در افراد مسن شايعتر است.

نحوه زندگي

افرادي كه تحرك محدودي دارند يا زمينگير ميباشند در معرض خطر بيشتري هستند.

جنس و ژنتيك

عوامل خطر مهمي نيستند. زخم ساق پا زماني ايجاد ميشود كه ناحيه‌اي از پوست روي قسمت تحتاني ساق معمولاً به دليل جريان خون بد، تخريب شود. سپس ممكن است يك زخم باز به طور خودبخودي يا به دنبال يك آسيب جزئي مثل خراش ناشي از ناخن، ايجاد گردد. زخم به صورت يك ناحيه صورتي و كم عمق از پوست تخريب شده ظاهر ميشود؛ پوست اطراف ممكن است متورم باشد. زخمها به آهستگي خوب مي‌شوند و اغلب دردناكند. اين زخمها بيشتر از همه در افراد مسن كه جريان خون ضعيف و تحرك كمي دارند، ديده ميشوند.

انواع بيماري

دو نوع اصلي زخم ساق پا وجود دارند، زخمهاي وريدي و زخمهاي شرياني، بيش از 9 مورد از هر 10 زخم، وريدي بوده كه به دليل جريان ضعيف خون در وريدها به وجود مي‌آيند. بنابراين در افراد مبتلا به وريدهاي واريسي رخ مي‌دهند. زخمها معمولاً درست بالاي پاشنه ايجاد شده و ممكن است توسط پوست قهوه‌اي متمايل به بنفش و پوسته‌دهنده، احاطه شوند. زخمهاي شرياني در نتيجه جريان خون بد درشريانهاي تغذيه كننده اندامها به وجود مي‌آيند، افراد مبتلا به مرض قند و كم خوني داسي شكل، به ويژه مستعد ايجاد اين نوع زخمها هستند. زخمهاي شرياني اغلب روي پا ايجاد شده و توسط يك پوست نازك و رنگ پريده احاطه مي‌گردند. با پيدا شدن اولين علامت يك زخم، بايد با پزشكتان مشورت كنيد. زخمهاي ساق اغلب عفوني شده و عفونت ممكن است به بافتهاي اطراف گسترش يافته، منجر به سلوليت گردد.

كارهايي كه بايد انجام شوند

پزشك ممكن است جهت ارزيابي وضعيت جريان خون ساق مبتلا، بررسي سونوگرافي داپلر (Doppler ultrasound scanning) را توصيه كند. زخم را بايد به طور منظم پانسمان كرده و جهت جلوگيري از عفونت، كاهش تورم و بهبود جريان خون در آن قسمت از ساق پا، محكم باندپيچي نمود. پوشيدن جورابهاي حمايت كننده، ورزش كردن منظم و بالا نگه‌داشتن پاها، زمانيكه در حال استراحت هستيد، نيز مي‌تواند به بهبود جريان خون كمك نمايد. اگر داراي يك زخم شرياني هستند، ممكن است نياز به جراحي داشته باشيد.

پيش آگهي بيماري

در افراد مستعد، بهبود زخمهاي ساق ممكن است ماهها طول بكشد و اغلب عود مي‌كنند. در موارد نادري، احتمال دارد پيوند پوست ضرورت پيدا كند. اگر مستعد زخمهاي ساق پا هستيد، نبايد حتي نسبت به زخمهاي جزيي بي‌توجه باشيد و بايد با پيدايش اولين نشانه‌هاي زخم در ساق پا با پزشكتان مشورت كنيدمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services