زرد زخم Impetigo
9/24/2008 12:36:33 PM

تاول زدن ودلمه پوست است كه توسط يك عفونت باكتريايي ايجاد ميشود.

سن

در كودكان شايعتر است.

جنس، ژنتيك و نحوه زندگي

عوامل خطر مهمي نيستند. بيماري تاولي زردزخم در نتيجه ورود باكتريها به پوست آسيب ديده، معمولاً در محل يك بريدگي، يك ناحيه اگزمايي يا يك تب خال بوجود مي‌آيد. اين وضعيت شديداً مسري بوده. در اثر تماس بدني منتشر ميشود. در كودكان شايعتر است.

علايم بيماري

زرد زخم مي‌تواند در هر جايي از بدن ظاهر شود، اما معمولاً روي صورت به ويژه اطراف بيني و دهان ايجاد مي‌گردد. علايم زير معمولاً طي يك دوره 1-2 روزه به وجود مي‌آيند: - در ابتدا، قرمزي پوست و تاولهاي نازك پر از مايع ظاهر ميشوند.

- تاولها در فاصله زماني كوتاهي پس از تشكيل مي‌تركند و مايع زردي آزاد مي‌گردد.

- پوست زير تاولهاي تركيده، قرمز و ترشح‌دار ميشود.

- تاولها خشك شده تا يك دلمه عسلي رنگ و خارش‌دار به وجود آيد.

پچ تاولي اغلب پخش ميشود. بدون درمان، اين پچ ممكن است كاملاً بزرگ گردد.

درمان بيماري

پزشك ممكن است آنتي بيوتيكهاي موضعي يا آنتي بيوتيكهاي خوراكي تجويز نمايد. مرطوب كردن دلمه‌ها با آب نمك ولرم به برداشته‌ شدن آنها و تسكين خارش كمك مي‌كند. با درمان، زردزخم معمولاً در عرض چند روز پاك ميشود. جهت جلوگيري از انتشار اين وضعيت به ديگران، دستهايتان را مكرراً ‌بشوييد و از حوله مشترك استفاده نكنيد. از فرستادن كودك مبتلا به مدرسه خودداري نماييدمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services