زگيلها Warts
9/24/2008 12:37:45 PM

توده‌هاي سفت، به رنگ پوست يا تيره‌تر هستند كه در نتيجه يك عفونت ويروسي، بر روي پوست ايجاد مي‌گردند.

سن

شايعتر از همه در كودكان و بالغين جوان رخ مي‌دهد.

نحوه زندگي

آب و هواي گرم و مرطوب يك عامل خطر است.

جنس، ژنتيك

عوامل خطر مهمي نيستند. زگيلها كه وروكا هم ناميده مي‌شوند. توده‌هاي كوچكي هستند كه توسط پاپيلوما ويروسهاي انساني ايجاد مي‌گردند. اين ويروسها به سلولهاي پوستي تهاجم پيدا كرده و آنها را وادار به تكثير مي‌نمايند، بنابراين نواحي ضخيم شده‌اي از پوست به وجود مي‌آيند. زگيلها معمولاً روي دستها و پاها ايجاد مي‌شوند و عموماً بي‌ضررند. با اين وجود، بعضي از انواع زگيلها، ناحيه تناسلي را مبتلا كرده و شدت بيشتري دارند. زگيلها در اثر تماس مستقيم با يك فرد آلوده يا از ذرات ويروسي موجوددر پوسته‌هاي پوستي كه اخيراً ريزش كرده، انتقال مي‌يابند. عفونت معمولاً در آب و هواي گرم پخش مي‌شود. اكثر مردم، تا سن 20 سالگي حداقل يك زگيل داشته‌اند. اما بعضي زگيلها عود مي‌كنند. افراد مبتلا به يك بيماري تضعيف كننده سيستم ايمني مثل ايدز ممكن است دچار تعداد زيادي زگيل شوند.

انواع زگيلها

سه نوع اصلي زگيل وجود دارد. اين انواع براساس شكل ظاهري و محلهاي متفاوتي از بدن كه در آنجا به وجود مي‌آيند، طبقه‌بندي شده‌اند.

زگيلهاي شايع Common warts

اين زگيلها غالباً روي دستها ايجاد ميشوند. اين زگيلها به شكل زير هستند: - سفت با يك سطح برجسته و خشن - معمولاً گرد - با تعدادي نقطه‌هاي سياه كوچك، منقوط شده‌اند. نقطه‌هاي سياه، عروق خوني كوچك مي‌باشند. زگيلهاي شايع اغلب به صورت گروهي رشد مي‌كنند.

زگيلهاي پلانتار Plantar warts

اين زگيلها در كف پاها ايجاد مي‌گردند. هر چند زگيلهاي پلانتار، مشابه زگيلهاي شايع هستند، اما به دليل اينكه دائماً تحت فشارناشي از وزن بدن هستند، به داخل پوست رشد مي‌كنند. گروهي از زگيلهاي پلانتار كه به هم متصل مي شوند، زگيل موزائيكي Mosaic wart نام دارند. زگيلهاي پلانتار به صورت زير هستند: - در كف پا به صورت مسطح قرار دارند. - محكم با يك سطح ضخيم شده هستند. - در موقع راه رفتن معمولاً دردناكند. - با نقاط سياه كوچكي منقوط شده‌اند. ويروسي كه منجر به زگيلهاي پلانتار ميشود معمولاً در اثر پا برهنه راه رفتن در نواحي آلوده مثل رختكنها و استخرهاي شنا، كسب ميشوند.

درمان يك زگيل

شما مي‌توانيد، زگيلهاي شايع يا پلانتار را با استفاده از ژلها يا لوسيونهاي بدون نسخه‌اي كه حاوي اسيد سالسيليك هستند و باعث حل شدن لايه ضخيم پوست ميشوند، درمان كنيد. اين درمان را هر روز براي چندين هفته به كار بريد تا اينكه زگيلها ناپديد گردند. وسايل مورد استفاده براي درمان را از ساير اشياي موجود در حمام جدا نگه داريد تا مانع انتشار ويروس شويد. از وسايل مشترك حمام استفاده نكنيد.

زگيلهاي مسطح Flat warts

زگيلهاي مسطح روي مچ و پشت دستها و صورت ايجاد مي‌گردند. زگيلهاي مسطح داراي اندازه متغير بوده و به شكل زير هستند: - به رنگ پوست - با سر مسطح و خيلي مختصر برجسته اغلب خارش‌دار اين زگيلها، اغلب در امتداد خطوطي كه در نتيجه خاراندن، ويروس پخش شده است، به وجود مي‌آيند.

كارهايي كه بايد انجام شوند

اكثر زگيلها بدون درمان ناپديد ميشوند. اما ممكن است ماهها يا سالها طول بكشد. تعداد زيادي از داروهاي بدون نسخه جهت درمان زگيلها، در دسترسند. در صورتيكه، زگيلي عليرغم روشهاي كمك به خود باقي ماند يا اينكه شما شك داريد كه يك ضايعه، زگيل است يا خير، با پزشكتان مشورت كنيد. در صورتيكه زگيلي دردناك شد، روي صورت يا دستگاه تناسلي به وجود آمد يا يك كودك زير 5 سال را مبتلا ساخت، بايد پزشكتان را مطلع سازيد. پزشك ممكن است تصميم بگيرد كه زگيل را با منجمد كردن، تراشيدن يا سوزاندن بردارد. در بعضي موارد زگيلها عود مي‌كنندمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services