فوليكوليت Folliculitis
9/24/2008 12:42:04 PM

التهاب فوليكولهاي مو است كه ايجاد جوشهاي كوچك، زرد و پر از چرك مي‌كند.

سن

در بالغين شايعتر است.

جنس

در مردان شايعتر است.

نحوه زندگي

تراشيدن و چيدن مو، عوامل خطر محسوب ميشوند.

ژنتيك

عامل خطر مهمي نيست. التهاب فوليكولهاي مو به دليل عفونت باكتريايي فوليكوليت ناميده ميشود. جوشهاي پر از چركي كه در نتيجه اين وضعيت ايجاد ميشوند، ممكن است در هر قسمتي از بدن به وجود آيند، اما شايعتر از همه بر روي اندامها و در آقايان در ناحيه ريش‌دار ظاهر مي‌گردند. تراشيدن يا چيدن موها مي‌تواند خطر التهاب را افزايش دهد. فوليكوليت ناحيه ريش به ويژه در مردان سياه پوست شايع است، چرا كه موهاي مجعد آنها اغلب به طرف عقب به داخل پوست رشد كرده و ممكن است باعث عفونت گردد. استفاده از كورتيكواستروئيدهاي موضعي نيز ممكن است در بعضي افراد منجر به فوليكوليت گردد. پزشك ممكن است جهت درمان عفونت آنتي بيوتيك هاي موضعي، يا براي فوليكوليتهاي حاد و شديد، آنتي بيوتيكهاي خوراكي تجويز كند. جهت جلوگيري از پخش شدن فوليكوليت، مرتباً آنرا توسط صابون‌هاي ضدباكتريايي بشوييد و از تيغ و حوله مشترك استفاده نكنيد. مردان ممكن است متوجه شوند كه رشد كردن ريش به جلوگيري از پيدايش فوليكوليت بر روي صورت، كمك مي‌كندمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services