كراتوز آفتابي Solar keratosis
9/24/2008 12:43:11 PM

يك رشد پوستي با ماهيت سخت، پوسته دهنده و به رنگ قرمز مايل به صورتي است كه در نتيجه تماس طولاني مدت با نور خورشيد به وجود مي‌ايد. همچنين كراتوز آكتينيك هم ناميده ميشود.

سن

در افراد بالاي 40 سال شايعتر است.

جنس

در مردان شايعتر است.

ژنتيك

افراد با پوست روشن در معرض بيشترين خطر هستند.

نحوه زندگي

تماس با نور خورشيد و استفاده از تختهاي آفتابي، عوامل خطرند. كراتوزهاي آفتابي، رشدهاي پوستي كوچك و پوسته دهنده‌اي هستند كه معمولاً در اثر سالهاي تماس با نور خورشيد ايجاد مي‌شوند. افراد زير 40 سال، اغلب دچار چنين حالتي نمي‌شوند. اما خطر كراتوزهاي آفتابي پس از اين سن افزايش مي‌يابد و در افرادي (به ويژه مرداني) كه بيرون از خانه كار مي‌كنند، بيشتر از حد طبيعي است. اين اختلال، در افراد با پوست روشن كه اغلب به آفتاب هم حساس‌ترند، بيشترين شيوع را دارد. ضايعات، به رنگ قرمز مايل به صورتي بوده، ماهيتي سفت دارند. اين ضايعات به طور شايعتر در قسمتهايي از پوست مثل صورت و پشت دستها و قسمتهاي طاس سر، كه پوشيده نيستند، ظاهر ميشوند. معمولاً ضايعات متعددي به طور همزمان ايجاد مي‌گردند. گاهي اوقات، يك كراتوز آفتابي تبديل به سرطان سلول سنگفرشي كه يك نوع سرطان پوست است، ميشود. يك كرم حاوي داروي ضد سرطان 5 فلورواوراسيل، تجويز شود. اين كراتوزها ممكن است پس از درمان عود كنند. جهت كاهش خطر پيدايش چنين وضعيتي، پوستتان را از تماس با آفتاب محافظت كنيد. افرادي كه طاس هستند يا موهاي كمي دارند، بايد در بيرون از خانه، كلاه بگذارندمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services