كراتوز سبورئيك Seborrhoeic keratosis
9/24/2008 12:44:15 PM

يك توده زگيل مانند رنگدانه‌دار و بي‌ضرر است كه بيشتر از همه در تنه ايجاد مي‌گردد.

سن

با افزايش سن بيشتر ديده ميشود.

جنس، ژنتيك ونحوه زندگي

عوامل خطر مهمي نيستند. كراتوز سبورئيك كه زگيلهاي سبورئيك هم ناميده ميشوند، توده‌هاي پوستي بي‌ضرري هستند كه معمولاً به رنگ قهوه‌اي يا سياه ميباشند. اين توده‌ها بر روي تنه ايجاد ميشوند، اما ممكن است سر، گردن و با شيوع كمتر پشت دستها و ساعدها را مبتلا سازند. ممكن است به صورت منفرد يا گروهي ظاهر شوند. كراتوزسبورئيك در افراد مسن شايعترند.

علايم بيماري

شما ممكن است متوجه يك كراتوزسبورئيك به صورت يك پچ كبره زده شويد كه به جاي اينكه در پوست ثابت شده باشد بر روي آن چسبيده است. اين توده معمولاً: - بدون درد اما گاهي خارش‌دار است. احتمال دارد كه خاراندن ضايعه باعث زخم شدن آن گردد. - قطر آن حداكثر 2 سانتيمتر است. - سطحش چسبناك و سفت است. - به رنگ قهوه‌اي يا سياه ميباشد. - ممكن است برآمده يا مسطح باشد. در موارد نادري، فرد ممكن است صدها عدد كراتوزسبورئيك داشته باشد.

كارهايي كه بايد انجام شوند

اگر داراي يك پچ رنگدانه‌دار هستيد، با پزشكتان مشورت كنيد، مبادا يك بيماري جدي باشد. در صورتيكه اين ضايعه كراتوز سبورئيك باشد، احتمال دارد آن را از طريق تراشيدن يا بريدن و يا منجمد كردن، برداشت. اين كار اسكار كم يا هيچ اسكاري، به جاي نخواهد گذاشت. احتمال كمي وجود دارد كه ضايعه برداشته شده، عود كند، اما در فردي كه مستعد كراتوز سبورئيك است، ممكن است ضايعات جديدي در نواحي ديگر بدن ظاهر شوندمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services