كيست سباسه Sebaceous Cyst
9/24/2008 12:47:25 PM

یك تورم بي‌ضرر زير پوستي است كه ممكن است عفوني شود.

سن

در بالغين شايعتر است.

جنس، ژنتيك، نحوه زندگي

عوامل خطر مهمي نيستند. يك كيست سباسه كه كيست اپيدرموئيد هم ناميده ميشود، به صورت يك توده نرم است كه در زير پوست به دليل التهاب يك فوليكول مو بوجود مي‌آيد. اين ساك توسط سلولهاي مرده پوستي و سبوم كه يك ترشح روغني از غدد سباسه است، پر ميشود. بعضي كيستها داراي يك منفذ مركزي تيره ميباشند. كيستهاي سباسه معمولاً بر روي سر، صورت، تنه و دستگاه تناسلي ايجاد مي‌گردند، اما ممكن است در هر قسمتي از بدن هم به وجود آيند. هر چند اين كيستها بي ضررند، اما گاهي بزرگ شده و منظره ناخوشايندي پيدا مي‌كنند. يك كيست سباسه كه توسط باكتريها عفوني شده، ممكن است ملتهب و دردناك گشته و در نهايت بتركد. اگر يك كيست سباسه هيچ مشكلي برايتان ايجاد نكند،‌ مي‌توان آنرا بدون درمان رها ساخت. با اين وجود، در صورتيكه كيست خيلي بزرگ و دردناك گردد، مي‌توان تحت بي‌حسي موضعي آنرا برداشت. كيست را معمولاً بايد دست نخورده خارج ساخت،‌ زيرا در صورتيكه ساك و محتويات آن به طور كامل خارج نشود، مي‌تواند عود كند. اگر كيست عفوني شود، احتمال دارد آنتي بيوتيكها و برش و تخليه كيست، ضرورت پيدا كندمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services