لكه‌هاي ناشي از سرما Chilblains
9/24/2008 12:48:16 PM

ورمهايي خارش‌دار، دردناك و به رنگ بنفش مايل به قرمزي هستند كه بر روي انگشتان دست و پا ظاهر مي‌گردند.

سن

در كودكان و افراد مسن شايعتر است.

جنس، ژنتيك ونحوه زندگي

عوامل خطر مهمي محسوب نميشوند. لكه‌هاي سرما در نتيجه باريك شدگي بيش از حد عروق خوني زير پوست در آب و هواي سرد، به وجود مي‌آيند. تورمهاي بنفش مايل به قرمزي هستند كه بيشتر از همه انگشتان دست و پا را مبتلا كرده، زمانيكه در معرض سرما قرار مي‌گيرند دردناك شده و به محض گرم شدن دوباره پوست، خارش‌دار ميشوند. لكه‌هاي سرما معمولاً بدون درمان ناپديد مي‌گردند، اما ممكن است عود كنند. كودكان، افراد مسن يا غيرفعال به ويژه بايد لباس كافي شامل دستكش، جوراب و كلاه بپوشند، تا به حفظ گرما و پيشگيري از پيدايش لكه‌هاي سرما كمك گردد. اگر مستعد لكه‌هاي سرما هستيد هنگاميكه در معرض هواي سرد قرار گرفتيد، انجام ورزش ممكن است به افزايش جريان خون به دستها و پاهايتان كمك كندمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services