مولوسكوم كونتاژيوزوم Molluscum contagiosum
9/24/2008 12:51:15 PM

يك عفونت ويروسي است كه باعث ايجاد جوشهاي برق متعددي به رنگ سفيد مرواريدي ميشود.

سن

در كودكان شايعتر است.

نحوه زندگي

تماس پوستي نزديك و در بعضي موارد تماس جنسي با يك فرد آلوده، عوامل خطر هستند.

جنس، ژنتيك

عوامل خطر مهمي نمي‌باشند. مولوسكوم كونتاژيوزوم يك عفونت ويروسي پوست است كه در آن جوشهايي به صورت گروهي روي تنه و قسمت فوقاني بازوها و ساقها ظاهر ميشوند. اين بيماري بي‌ضرر ولي مسري ميباشد و در نتيجه تماس پوستي نزديك پخش مي‌گردد. اين بيماري در كودكان، به ويژه آنهايي كه دچار اگزماي آتوپيك هستند، شايعتر است، كه احتمالاً دليل آن اينست كه آنها پوستشان را مي‌خارانند و به ويروس اجازه ورود مي‌دهند، در بالغين مولوسكوم كونتاژيوزوم معمولاً از طريق تماس جنسي منتقل ميشود. در چنين مواردي جوشها تمايل دارند كه در قسمت تحتاني شكم، دستگاه تناسلي و رانها به وجود آيند. اين بيماري در افرادي كه سيستم ايمني آنها به دليل اختلالي همچون ايدز يا مصرف داروهاي سركوب كننده ايمني ضعيف شده است، شايعتر و شديدتر ميباشد.

علايم بيماري

علايم مولوسكوم كونتاژيوزوم 2-8 هفته پس از عفونت آغاز ميشوند. يك جوش منفرد و خارش‌دار ظاهر شده، سپس عفونت پخش مي‌گردد تا توده‌اي از جوشها را به وجود آورد. جوشها به صورت زير هستند. - قطرشان تقريباً 3-6 ميليمتر است. - نرم و به رنگ سفيد مرواريدي يا صورتي هستند. - گنبدي شكل با يك فرورفتگي كوچك در مركز مي‌باشند. مولوسكوم كونتاژيوزوم دردناك نيست، اما ممكن است جوشهاي بزرگ، زمانيكه به لباس گير مي‌كنند، دچار خونريزي شوند.

كارهايي كه بايد انجام شوند

كودكان مبتلا به مولوسكوم كونتاژيوزوم را معمولاً درمان نمي‌كند،‌ زيرا درمان ممكن است باعث ايجاد اسكارهاي كوچكي شود و مي‌تواند دردناك باشد. اين وضعيت معمولاً به طور خودبخود در عرض 12 ماه بهبود مي‌يابد. در بالغين، ممكن است جوشها را به دلايل زيبايي بردارند. پزشك ممكن است با يك سوزن كوچك، آنها را سوراخ كند يا با يك فورسپس فشار دهد يا همراه با يك لايه نازك از پوست زير جوشها، آنها را بتراشد. جهت جلوگيري از انتشار آنها در سطح بدن، جوشها را نخارانيد. از تماس بدني نزديك خودداري كنيد و از حوله‌هاي مشترك استفاده ننماييد تا ساير افراد عفوني نشوند. در صورتيكه دوباره در معرض عفونت قرار گيريد يا سيستم ايمني شما ضعيف گردد، اين بيماري ممكن است دوباره عود كندمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services