پارونيشي Paronychia
9/24/2008 12:54:46 PM

عفونت چين پوستي اطراف يك ناخن است كه منجر به يك تورم دردناك ميشود.

نحوه زندگي

فرو بردن مكرر دستها در آب يك عامل خطر است.

سن، جنس، ژنتيك

عوامل خطرمهمي نيستند. عفونت چين پوستي احاطه كننده ناخنهاي دست يا پا (چين ناخني) پارونيشي نام دارد. عفونت باعث درد و تورم ميشود، كه ممكن است بسته به علت زمينه‌اي به صورت ناگهاني (پارونيشي حاد) يا تدريجي طي ماهها (پارونيشي مزمن) به وجود آيد. يك يا تعداد بيشتري ناخن ممكن است مبتلا شوند.

علل بيماري

پارونيشي حاد معمولاً به علت يك عفونت باكتريايي است كه از طريق يك بريدگي يا شكاف در پوست، وارد چين ناخني شده است. پارونيشي مزمن در بين افرادي همچون آشپزها كه مكرراً دستهايشان را در آب فرو مي‌كنند، شايع است. پوست اطراف ناخن از آن جدا و نرم شده و معمولاً توسط يك ارگانيسم مخمري، عفوني مي‌گردد. ممكن است يك عفونت باكتريايي ثانويه سوار شود و يك پارونيشي حاد به وجود آيد. بعضي از افراد با مقاومت كاهش يافته در برابر عفونت، مثل مبتلايان به مرض قند، در معرض خطر افزايش يافته پارونيشي ميباشند.

علايم بيماري

معمولاً علايم پارونيشي حاد در عرض 24 ساعت پس از عفونت ظاهر ميشوند و عبارتند از: - درد وتورم در يك طرف چين ناخني - تشكيل چرك در اطراف ناخن در صورتيكه پارونيشي حاد درمان نشود، ممكن است ناخن از بستر خود جدا شده، و نهايتاً بيفتد. علايم پارونيشي مزمن طي چندين ماه به وجود مي‌آيند. اين وضعيت ممكن است باعث مقداري ناراحتي و تورم شود، اما معمولاً تكشيل چرك، وجود ندارد. نهايتاً ناخن مبتلا مختصري ضخيم شده، ستيغهاي افقي تشكيل گرديده و تغيير رنگ قهوه‌اي ايجاد ميشود.

درمان بيماري

پزشك ممكن استف براي پارونيشي حاد، آنتي بيوتيك خوراكي تجويز كند، در موارد شديد، احتمال دارد، چرك تحت بي‌حسي موضعي تخليه شود. پارونيشي مزمن، ممكن است توسط يك كرم حاوي داروي ضدقارچ درمان گردد. اما اگر يك عفونت ثانويه وجود داشته باشد، پزشك ممكن است داروهاي ضدقارچي قويتر و آنتي بيوتيك خوراكي تجويز نمايد. پارونيشي حاد، در عرض چند روز پس از درمان بهبود مي‌يابد. در مورد پارونيشي مزمن ممكن است چندين هفته وقت صرف شود. جهت پيشگيري از پارونيشي مزمن، بايد دستهايتان را پس از شستن، كاملاً خشك كنيد و هنگامي كه دستهايتان در آب است، دستكش پلاستيكي با آستر پنبه‌اي بپوشيدمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services