سينوس پيلونيدال Pilonidal sinus
9/24/2008 12:56:42 PM

حفره‌اي در قسمت فوقاني شكاف بين دو كپل است كه اغلب حاوي مو ميباشد.

سن

بيش از همه در بالغين جوان ديده ميشود.

جنس

در مردان شايعتر است.

ژنتيك و نحوه زندگي

عوامل خطر مهمي نيستند. سينوس پيلونيدال يك حفره محصور و كوچك است كه زير پوست در بالاي شكاف بين دو كپل قرار دارد. اين وضعيت در مرداني كه داراي مقادير زيادي موي بدن هستند، بيشتر رخ مي‌دهد. علت دقيق نامشخص است،‌ اما ممكن است به علت وجود نقصي در تكامل اين ناحيه باشد. رشد مو در اين محل تمايل دارد به طرف داخل باشد، ‌و احتمال دارد باعث عفونت در سينوس و در نتيجه يك آبسه دردناك شود. دخالت فوري در زمان ظهور علايم اوليه عفونت ممكن است از ايجاد آبسه جلوگيري كند. شما بايد ناحيه را در آب ولرم مرطوب كرده تا ناراحتي تسكين يابد و در اولين فرصت ممكن با پزشكتان مشورت نماييد. ممكن است جهت درمان عفونت، آنتي بيوتيك خوراكي تجويز گردد. اگر چرك تشكيل شده باشد، آبسه نيازمند تخليه زير بي‌هوشي عمومي است و بايد زخم را تا زمانيكه ترميم شود، بازگذاشت. در اكثر موارد، غيرمحتمل است كه عفونت عود كندمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services