طاسي با الگوي مردانه Male pattern baldness
9/24/2008 12:58:44 PM

ريزش پيشرونده موي سر است كه اغلب داراي يك الگوي مشخص ميباشد.

سن

پس از 30 سالگي شايعتر است.

جنس

در مردان خيلي بيشتر است.

ژنتيك

اغلب به صورت خانوادگي اتفاق مي‌افتد.

نحوه زندگي

يك عامل خطر مهم نمي‌باشد. در طاسي مردانه، كه آلوپسي آندروژنيك هم خوانده ميشود. موها در عرض چندين سال ابتدا در نواحي گيجگاهي و سپس از فرق سر، مي‌ريزند و حلقه‌اي از مو دور تا دور سر تشكيل مي‌گردد. اين وضعيت در مردان مسنتر از 30 سال خيلي شايع است، اما احتمال دارد زودتر هم اتفاق افتد. در موارد نادر، در طول بلوغ شروع ميشود. اين نوع از طاسي مردانه اغلب پيشرنده بوده و به نظر مي رسد به دليل حساسيت بيش از حد فوليكولها به هورمون مردانه تستوسترون روي مي‌دهد. ممكن است يك سابقه خانوادگي در وابستگان مرد طرف مادري وجود داشته باشدمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services