ناخن در گوشت Ingrown toenail
9/24/2008 1:00:49 PM

رشد دردناك لبه‌هاي ناخن پا به داخل پوست اطراف آن ميباشد.

سن

بيشتر از همه در نوجوانان و بالغين جوان ديده ميشود.

جنس

در مردان شايعتر است.

نحوه زندگي

كفشهاي تنگ خطر را افزايش مي‌دهند.

ژنتيك

عامل خطر مهمي نيست. يك ناخن پاي رشد كرده به داخل گوشت، در يك يا هر دو طرف، به زير انحنا پيدا كرده و پوست اطراف را برش مي‌دهد و باعث التهاب و گاهي اوقات عفونت ميشود. اين وضعيت، كه با شيوع بيشتر، انگشت بزرگ را درگير مي‌كند، اغلب به دليل پوشيدن كفشهاي نامناسب است كه بر روي يك ناخن كه به روش غلط كوتاه شده، فشار وارد مي‌كند. در بعضي موارد، ضايعه مي‌تواند منجر به رشد بيش زا حد پوست اطراف ناخن شده، به طوريكه قسمتي از ناخن را در برگيرد. بهداشت بد در پا هم مي‌تواند خطر عفونت را افزايش داده و منجر به التهاب گردد.

علايم بيماري

علايم ناخن در گوشت ممكن است شامل موارد زير باشد: - درد، قرمزي و تورم اطراف ناخن پا - پوست آسيب ديده در لبه ناخن كه ممكن است دچار ترشح مايع شفاف، چرك يا خون باشد. به محض اينكه متوجه شديد ناخن پايتان به طرف داخل رشد كرده، بايد با پزشكتان مشورت كنيد، زيرا اين احتمال وجود دارد كه انگشت پايتان عفوني گردد.

درمان بيماري

شما مي‌توانيد درد يك ناخن در گوشت را با قراردادن پايتان را در آب نمك ولرم به طور روزانه و استفاده از مسكنها، تخفيف دهيد. بايد با پوشاندن انگشت مبتلا توسط يك گاز خشك و تميز، از آن محافظت كنيد. در صورتيكه در عرض چند روز هيچ بهبودي مشاهده نشد، بايد با پزشكتان مشورت كنيد. اگر ناخنتان عفونت كرده باشد، پزشك ممكن است آنتي بيوتيكهاي خوراكي يا آنتي بيوتيكهاي موضعي تجويز نمايد. جهت كمك به پيشگيري از رشد مجدد ناخنها به اين صورت، پاهايتان را تميز نگه داشته، كفشهايي با اندازه مناسب بپوشيد. ناخنهاي پايتان بايد به صورت مستقيم گرفته شوند نه به صورت منحني، تا از رشد آنها به داخل پوست ممانعت شود.اگر اين مشكل عود كند، پزشك ممكن است پيشنهاد نمايد كه قسمتي يا همه ناخن پايتان را برداريد تا از رشد آن به داخل انگشت جلوگيري شود.

برداشتن يك ناخن رشد كرده به داخل گوشت

ممكن است براي يك ناخن در گوشت، يك جراحي كوچك لازم شود. انگشت شما بي‌حس شده و با يك ضدعفوني كننده تميز ميشود، يك تورنيكپه به قاعده انگشت بسته خواهد شد. ناخن يا قسمتي از آن، برداشته خواهد شد و بر روي بستر ناخن پيدا شده، فنل به كار مي برند تا آنرا بكشند و مانع رشد مجدد آن گردند. شما بايد در عرض 24 ساعت پس از جراحي، از نظر راه رفتن به اندازه كافي راحت باشيد و زخم بايد در عرض يك هفته بهبود يابدمنوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services