آنچه هر کودک احتیاج دارد
1/27/2010 2:23:08 PM

کودک برای برخورداری از بهداشت روانی بهتر ، احتیاج به چه دارد؟

 برای اینکه کودک قوی و سالم رشد کند ، می باید غذای خوب ، خواب کافی و هوای تازه داشته باشد. کودکان همچنین نیازهای اساسی و عاطفی دارند . برای برخورداری از سلامتی کافی جسمی و روانی ، تمام کودکان محتاج داشتن مواردی هستند که باعث احساس سالم بودن و خوشحالی آنها گردد.

1-     دوست داشتن

 هر کودکی احتیاج دارد احساس کند : * که دوستش داشته و دارند و او را می خواسته اند * وجودش برای کسی یا کسانی مهم و با ارزش است * افرادی د راطرافش هستند که او را از حوادث یا خطراتی که ممکن است برایش رخ دهد حمایت می کنند.

2-     امنیت

هر کودکی احتیاج دارد بداند: * که خانه اش مکانی امن می باشد * که والدین یا بزرگسالانی که از او حمایت می کنند همیشه در دسترس خواهند بود ، خصوصا در مواقع بحرانی که احتیاج بیشتری به آنها دارد * که متعلق به گروهی بوده و جایی مناسب برای وی در آنجا وجود دارد

3-      مورد قبول بودن

هر کودکی احتیاج دارد باور کند: * که او را به خاطر خودش دوست دارند، درست همانطوری که هست * که او را همیشه و در تمام ایام دوست دارند ، نه فقط زمانی که مطابق خواسته و ایده آل دیگران رفتار کند * که او همیشه مورد پذیرش می باشد ، حتی اگر چیزهایی که انجام می دهد مورد تایید دیگران نباشد * که او می تواند به روش خودش رشد و تکامل یابد

4-     کنترل

 هر کودکی احتیاج دارد بداند : * که برای آنچه او اجازه یافته انجام دهد محدودیت هایی وجود دارد و اینکه این محدودیت ها می باید رعایت گردد* گرچه داشتن احساس حسادت یا عصبانیت ایرادی ندارد و منطقی است ، ولی اجازه ندارد موقعی که چنین احساساتی دارد به خود یا دیگران صدمه بزند

5-     هدایت

 هر کودکی محتاج داشتن : * کمک دوستانه در یادگیری این که چطور با اشخاص و اشیا رفتار کند می باشد * کمک بزرگسالانی که دراطراف او هستند می باشد تا به وسیله مثال نشان دهند که چطور خودش را بادیگران همراه و هماهنگ کند

6-     استقلال

هر کودکی احتیاج دارد بداند: * که برای سعی و کوشش او د رجهت بزرگ شدن از طریق برخورد با چیزهای جدید و تازه تشویق به عمل می آید * که به او و توانایی هایش برای انجام کارهایی که شخصا انجام می دهد اعتماد و اطمینان وجود دارد

7-     حمایت

 هر کودکی احتیاج دارد که احساس کند: * که از صدمه خوردن و اذیت شدن محافظت می شود * که وقتی او با موقعیتهای عجیب ، ناشناخته و ترسناک روبرو شود کسی آنجا خواهد بود که به اوکمک کند

 8-     ایمان

 هر کودکی احتیاج دارد که : * یکسری معیارهای اخلاقی برای اینکه با آنها زندگی کند داشته باشد * باوری در ارزشهای انسانی شامل : مهربانی ، شهامت ، صداقت ، جوانمردی و عدالت داشته باشد .

                  

                                                    تهیه شده توسط : " انجمن روانپزشکی کودک ونوجوان ایران "منوی پایگاه
Skip Navigation Links
 
 
                      

    صفحه اول   درباره پایگاه   راهنما   نقشه پایگاه  تماس با پایگاه
Copyright  © 2002-2008 Iran Electronic Medical Services